Ukázka realizace zahrady

Moderní dům v zeleni

Jihomoravský kraj
zahrada11 moderni dum v zeleni 004

Tento projekt můžeme s trochou nadsázky nazvat „totální rekonstrukcí“. Starý dům totiž nahradila zcela nová stavba a podobně jsme postupovali i při úpravě zahrady.

Klient chtěl totiž vytvořit bydlení uprostřed zeleně, jenže původní výsadba vznikla bez jakéhokoliv konceptu a z nevhodných dřevin. A propojovací cestičky byly navíc vyasfaltované.

A to se k bydlení uprostřed zeleně příliš nehodilo.

Začali jsme proto odstraněním asfaltu a inventarizací dřevin. Teprve poté jsme vypracovali projekt nové zahrady, ve kterém jsme počítali s postupným nahrazováním stávajících odumírajících dřevin novými.

Udělali jsme také terénní úpravy. Při nich jsme jednotlivé výškové úrovně zahrady propojili pomocí trávníku.

Tak, aby terén vypadal co nejpřirozeněji. A návštěvníky ani nenapadlo, že bylo potřeba krajinu jakkoliv upravovat.

rose