Venkovská zahrada

Pro realizaci této zahrady jsme byli osloveni známým architektem.

Jeho představou bylo vytvořit zahradu s množstvím květinových záhonů, kvetoucích od brzkého jaro do podzimu.

A dále, aby zahrada produkovala i dobré ovoce.

Rodinná zahrada ve venkovském stylu
Rodinná zahrada ve venkovském stylu
Rodinná zahrada ve venkovském stylu
Rodinná zahrada ve venkovském stylu, pohled na výsadbu
Rodinná zahrada ve venkovském stylu
Rodinná zahrada ve venkovském stylu, pohled na bazén

Tato realizace byla pro nás radostí. I u nás máme kombinaci květin a ovocných keřů a stromů.

Před započetím samotné zahradní práce, jsme museli připravit prostor pro chodníčky mezi záhony.

Jako první jsme museli vyvozit stávající velmi kvalitní ornici na deponii, aby při provádění chodníčků nepřišla nazmar.

Dále jsme museli vybudovat chodníčky a následně ornici zase navézt zpět na pozemek

Dále jsme pokračovali v součinnosti se závlaháři v pokračování realizace.