Garry Hall Center

Nejlepší projekty vznikají, když můžeme s investorem a stavebními architekty spolupracovat od začátku.

Tak tomu bylo i na této stavbě. Zde jsme začali se zahradními úpravami dokonce ještě pře započetím samotné stavby.

Pohled na zahradní úpravy
Použití kamene v zahradě
Kamenný zásyp výsadbových ploch
Dekorativní kámen - žula - slouží jako oddělující prvek
Před žulovými kameny je vidět zásyp výsadbových ploch žulovým kamenem kombinovaným s vápencem
Opěrná kamenná zeď

Po provedení studie na objekt se začal objekt projektovat. Již v tomto období byla zrealizována příjezdová cesta lemovaná betonovou zdí. S ozeleněním této zdi se začalo jako první.

Úkolem bylo oddělení přilehlého lesa začištěním jeho krajů a samotné ozelenění betonové zdi, aby tato v budoucnu zanikla.

V druhé fázi se po obvodu pozemku vysázely kosterní dřeviny - převaha stromů, které byly doplněny vzrůstnými keři. Již bylo známo na základě projektu budovy, kde budou budoucí průhledy z budovy do okolí a kde naopak okolní domy berou soukromí okny mířícími na pozemek.

Po té byly naše práce přerušeny do dokončení stavby, aby mohli pokračovat zbylými zakradnickými pracemi.

Garry Hall Center máme pod stálou kontrolou. Údržbu provádí místní zahradníci s naším dohledem.